Magnetoterapia - MRS-2000

Powoduje uśmierzenie bólu, rozluźnienie napiętych mięśni

Stymulacja rezonansem magnetycznym odpowiada za poprawę procesów przemiany materii. Stymulacja rezonansem magnetycznym zwiększa naturalne drgania komórek i organów, prowadząc do poprawy funkcjonowania komórek i metabolizmu komórkowego.

Stymulacja rezonansem magnetycznym powoduje zniesienie bólu. Stymulacja rezonansem magnetycznym działa "kojąco" na wegetatywny układ nerwowy oraz powoduje rozluźnienie mięśni i poprawę krążenia.

Stymulacja rezonansem magnetycznym prowadzi do lepszego tkankowego spożytkowania tlenu (wewnątrz komórki):

Pod wpływem pulsującego pola magnetycznego, czerwone krwinki dostarczają do każdej komórki zwiększone ilości tlenu. Pole magnetyczne jest istotnym wymogiem dla usprawnienia funkcji komórkowych, zwłaszcza w przypadku komórek, będących w stanie zmęczonej funkcjonalności. Ich zmęczenie spowodowane jest brakiem tlenu i czynników odżywczych. Nie działają już poprawnie lub zagrożone są obumarciem. Poprzez lecznicze zastosowanie pulsujących pól magnetycznych, komórki te na nowo przyswajają coraz więcej paliwa. Ich własne źródła energii (mitochondria) zaczynają wytwarzać jej coraz więcej, zwiększa się też aktywność pompy błony komórkowej. W rezultacie, wzrasta potencjał błony i jej naprężenie, co powoduje, że komórka odzyskuje aktywność i ponownie może spełniać swoje zadania. Wpływ pola magnetycznego na równowagę energetyczną komórek nie jest jakimś tajemniczym przekazaniem energii komórkom. Są to czysto biologiczne procesy zachodzące wewnątrz i wokół komórki. Spowodowane są one głównie zwiększonym zasilaniem w tlen, który z kolei wynika z usprawnienia potencjału błony komórkowej.

Stymulacja rezonansem magnetycznym odpowiada za poprawę procesów przemiany materii:

Odpowiednie natlenienie sprzyja lepszej przemianie czynników odżywczych wewnątrz komórki, a także oczyszczeniu zbytecznych produktów przemiany materii, które teraz komórka może łatwiej wydalić. Taka ogólna ulepszona przemiana materii jest więc logicznym następstwem zwiększonego zasilania w tlen. Metabolizmowi pomaga również usprawnione krążenie krwi tkankowej, odpowiedzialnej za przeciwzapalny efekt stymulacji rezonansem magnetycznym.

Symulacja rezonansem magnetycznym powoduje rozluźnienie mięśni i poprawę krążenia:

Lecznicze zastosowanie pulsujących pól magnetycznych polega na wytworzeniu niewielkich impulsów elektromagnetycznych (indukcji) w organizmie. Te elektromagnetyczne impulsy wytwarzają z kolei nagłe skoki napięcia w punktach przesyłowych nerwu i komórek mięśniowych (receptorach mięśniowych), zwane hiperpolaryzacją systemu kontrolnego . Poprzez osłabienie impulsów nerwowych do komórek mięśniowych, tracą one naprężenie i mogą się rozluźnić! Pozytywne skutki, rozluźnienie mięśni i poprawę krążenia krwi, odczuwa cały organizm. W ten sposób można rozluźnić, a wręcz wyeliminować, całe napięcie mięśniowe czy nawet skurcze. Napięcie mięśni często prowadzi do bólów głowy i pleców, co można wyleczyć za pomocą tej właśnie terapii. Głównym obszarem leczenia są wpuklające się do worka przepuklinowego krążki, gdzie dysk wysyła do systemu kontrolnego (mózgu) sygnały informujące o uszkodzeniu. W wyniku naturalnej reakcji, mózg nakazuje mięśniom na danym obszarze naprężenie. Krążek poddawany jest jeszcze większemu napięciu, bowiem naturalny mechanizm obronny rozpoczyna błędne koło. Osoby poddane z tego powodu terapii pulsującym polem magnetycznym często stwierdzają, że dotknięte sytuacją mięśnie rozluźniają się, zmniejsza się nacisk na krążek, a błędne koło zostaje zatrzymane po kilku sesjach leczniczych. Ból ustępuje w sposób naturalny.

W jaki sposób poprawia się krążenie krwi?

Nawet najmniejsze naczynia krwionośne w układzie obwodowym są (podłużnymi) włóknami mięśniowymi. Naczynia te zwane są również końcowymi łożyskami naczyniowymi, a uruchamia je wegetatywny układ nerwowy. Jak wyjaśniono wyżej, na receptorach mięśniowych (punktach przesyłowych z nerwu do komórek mięśniowych) wywoływana jest hiperpolaryzacja. Osłabia to impuls nerwowy do komórki nerwowej, tak że komórka nerwowa rozluźnia się. Przekrój najmniejszych naczyń krwionośnych rozszerza się, poprawia się też krążenie krwi. Wzmożone krążenie wraz z wyżej wymienionym usprawnionym zaopatrzeniem w tlen i lepszą przemianą materii, stanowią idealne połączenie.

Stymulacja rezonansem magnetycznym powoduje zniesienie bólu:

Efekt analgetyczny (znieczulający) następuje w wyniku złagodzenia napięcia mięśniowego, o czym już była mowa. Rozluźnienie mięśni w połączeniu z lepszym krążeniem może często zlikwidować przyczynę bólu, niż jedynie zamaskować objawy. W tym miejscu, wartym odnotowania jest dodatkowy wpływ znieczulający pulsującego pola magnetycznego na przekaźniki bólowe układu nerwowego. Na połączeniach poszczególnych komórek przekazujących sygnały bólu (znanych w medycynie jako synapsy), impuls elektromagnetyczny powoduje opisaną wyżej hiperpolaryzację. Sygnał o bólu pochodzący z układu obwodowego (np. z kolana czy pleców), przekazywany jest do mózgu jako osłabiony, co pociąga za sobą zmniejszenie odczuwania bólu. W przypadku tak złagodzonego (częstokroć chronicznego) bólu, może on a taki sposób zupełnie zniknąć. Można wtedy zmniejszyć dawki leków przeciwbólowych, a wręcz je odstawić! (Naturalnie, na efektywność środka przeciwbólowego wpływa też zwiększona przemiana materii. W rezultacie, dawki lekarstw można ograniczyć.)

Stymulacja rezonansem magnetycznym działa kojąco na wegetatywny układ nerwowy:

Wegetatywny układ nerwowy składa się z dwóch grup nerwów: układu współczulnego (nerwy odpowiedzialne za stres) oraz przywspółczulnego (działanie kojące). Jeśli układ nerwowy jest niezrównoważony, medycyna nazywa to schorzenie dystonią wegetatywną. Konsekwencją są poważne i długotrwałe problemy ze zdrowiem: migrena, zaburzenia krążeniowe, zapalenia jelit, chroniczne zaparcia, wrzody, astma i problemy skórne, żeby wymienić tylko kilka przykładowych. Niektóre badania medyczne stwierdzają, że dysfunkcje wegetatywnego układu nerwowego odpowiedzialne są za ok. 70% wszystkich wizyt lekarskich. Do tej kategorii należy także zwiększony stres! Powoduje on nadmierną aktywność współczulnego układu nerwowego i konsekwencje, których nie można lekceważyć: pośrednio osłabia odporność organizmu na liczne infekcje, gra też ważną rolę w rozwoju guzów. Zastosowanie odpowiednich leczniczych pól magnetycznych może pozytywnie wpłynąć na zrównoważenie źle funkcjonującego układu nerwowego. Odpowiednio pulsujące pola magnetyczne zmniejszają napięcie współczulnego układu nerwowego, zwiększając jego próg. Zastosowanie ma tu ta sama zasada, co opisana wcześniej.

Stymulacja rezonansem magnetycznym wzmacnia system odpornościowy:

Zrównoważony wegetatywny układ nerwowy jest tak samo zbawienny, jak poprawione krążenie w połączeniu z optymalnym zaopatrzeniem w tlen. Optymalne zaopatrzenie w tlen wspomaga poprawnie działający układ odpornościowy. Odpowiednie pulsujące pola magnetyczne podnoszą ilość wapnia (Ca++) dostępnego układowi odpornościowemu. Jako, że nasze organizmy składają się głównie z wody (H2O), w tkankach obecna jest odpowiednia ilość słabo naładowanych jonów wodorowych (H++). Są to najmniejsze jony obecne w organizmie, a pod wpływem pól magnetycznych zaczynają ,,migrować". Dwa z tych jonów H++ zastępują jeden jon Ca++, wiążą się w tkance, pozwalając na uwolnienie wapnia i jego dostępność dla układu odpornościowego, tak by mógł wykonywać swoje istotne zadania.

Stymulacja rezonansem magnetycznym zwiększa naturalne drgania komórek i organów, prowadząc do poprawy funkcjonowania komórek i metabolizmu komórkowego. Wszelka materia posiada naturalne drgania o indywidualnie zróżnicowanej częstotliwości i długości fali. Odnosi się to również do bloków strukturalnych organizmu ludzkiego (komórek i organów). Zewnętrzne pole magnetyczne zastosowane odpowiednio i o ustalonej częstotliwości, pobudza do działania organy i cykle według ich naturalnej częstotliwości, wytwarzając rezonans i w ten sposób wzmagając wibracje. Zastosowanie maty dla całego ciała pozwala na maksymalną częstotliwość zgraną z czterema różnymi strefami czasowymi dla każdego dnia (chiński zegar biologiczny). Grupy komórek i organy ciała zachowują się jak położone koło siebie widełki stroikowe. Jeżeli podczas leczenia osiągnięta zostanie ich częstotliwość, ich wibracje wzmagają się, tak samo jak ich potencjał energetyczny. Logicznym wynikiem jest poprawa funkcjonowania danych grup komórkowych.

Efekty działania MRS

  • Stymulacja rezonansem magnetycznym prowadzi do lepszego tkankowego    spożytkowania tlenu (wewnątrz komórki)
  • Stymulacja rezonansem magnetycznym odpowiada za poprawę procesów    przemiany materii
  • Symulacja rezonansem magnetycznym powoduje rozluźnienie mięśni i poprawę    krążenia
  • Stymulacja rezonansem magnetycznym powoduje zniesienie bólu
  • Stymulacja rezonansem magnetycznym działa "kojąco" na wegetatywny układ    nerwowy
  • Stymulacja rezonansem magnetycznym wzmacnia system odpornościowy
  • Stymulacja rezonansem magnetycznym zwiększa naturalne drgania komórek i    organów, prowadząc do poprawy funkcjonowania komórek i metabolizmu    komórkowego.

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności